Sophus Falck og hans tilknytning til Dragør....Webmaster: Dines BogøFalck: Generelt

Grundkøbene (uddrag fra bogen)


Sophus Falck

Flere år før købet af grundene havde Sophus Falck og de voksne sønner været på besøg i Dragør. Mange unge damer i Dragør sendte lange blikke efter hans tre ældste sønner Rudolph, Harry og William, når de i uniform spadserede i byen eller deltog i øvelser.

Sophus Falck købte tre grunde i Store Magleby, og på den ene grund, matr.nr. 22 df, opførte han i 1922-1923 et sommerhus i svensk/finsk stil.

Det var mandskab fra entreprenørafdelingen, der i deres fritid hjalp med opførelsen. Huset, der stadig eksisterer på Sophus Falcks Allé nr. 11, hed "Helsebo", men blev af Falck-folkene kaldt "Helene Lyst".

Grundene ved siden af (nuværende Sophus Falcks Allé 13 og det meste af grunden på nuværende Birkeengen 2) indgik i havearrangementet.

Falck fulgte aktivt med i opførelsen af sommerhuset og ofte var han på besøg hos gårdejer Peter Petersen på Aldershvile (hvorfra grundene var udstykket), bl.a. for at låne telefonen.

Falck ringede for at høre om der var sket noget nyt på hovedstationen i Tietgensgade eller for at konferere med entreprenørafdelingen i Sundby om sommerhusbyggeriet.

Da huset var færdigt fik han hurtigt installeret sin egen telefon, nemlig DRAGØR nr. 114. Sophus Falck gik meget ind for genbrug. og hans entreprenørselskab købte materialer fra flere nedrivninger bl.a. fra det nedrevne "Muntre Hjørne" i Tivoli.

Flere tidligere Tivolibænke blev købt til sommerhuset ved Dragør. En Tivolipavillon blev også flyttet til Dragør og bygget til sydsiden af huset som veranda........